Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2014

0417 b022
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 vialifeless lifeless
6899 2e4b
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialifeless lifeless
zycie-jest-pojebane
4839 f560
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vialifeless lifeless
zycie-jest-pojebane
2070 2145
Reposted fromte-quiero te-quiero
7970 9a97 500
Reposted fromvesania vesania viapesymista pesymista
3297 1578 500
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viapesymista pesymista
zycie-jest-pojebane
4294 4e40
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapesymista pesymista
0617 eb67
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadobby dobby
zycie-jest-pojebane
6109 a43b

 

zycie-jest-pojebane
Nawet zupie kłamię, że u mnie wszystko dobrze.
Reposted fromesperer esperer viasmutnazupa smutnazupa
zycie-jest-pojebane
Psychotropy wyciszają paniczny strach przed życiem.
— Słoń
Reposted fromharridan harridan viaszydera szydera
zycie-jest-pojebane
Znam uczucie nienawiści i wiem jak to jest kochać.
— Słoń
zycie-jest-pojebane
Nie rób sobie krzywdy przez rzeczy na które nie masz wpływu
Bo depresja jak tyfus niszczy społeczeństwo
I niektórzy poddają się tej dziwce zbyt często
— Słoń, szczerze
Reposted from13thfriday 13thfriday viaszydera szydera
zycie-jest-pojebane
Jest tak samo, może tylko trochę smutno
i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć
— HuczuHucz
zycie-jest-pojebane
Trzeba żyć, kurwa.
— HuczuHucz
Reposted fromwerterowska werterowska viaszydera szydera
zycie-jest-pojebane
Struny z trudem głos wymuszają dzisiaj. Oddech cię boli, jakbyś w krtani miał nóż, więc oddychasz powoli, by nie zranić swych płuc.
— HuczuHucz
Reposted fromlifeless lifeless viasmutnazupa smutnazupa
zycie-jest-pojebane
7124 ba96
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaTewi Tewi
zycie-jest-pojebane
Moge dać tobie wszystko i być tobie tak bliskim, i chce tylko Ciebie w zamian, bo to ty jesteś tym wszystkim.
— HuczuHucz
Reposted fromakord akord viaTewi Tewi
zycie-jest-pojebane
3860 ea33
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viahidenFly hidenFly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl